Aktuality » Pružnější pracovní trh, více práce pro vás!
22 září

Pružnější pracovní trh, více práce pro vás!

Podpora zaměstnanosti patří mezi hlavní priority občanských demokratů. Nová pracovní místa ovšem nevytvoříme nákladnými a neefektivními státními programy, ale podporou podnikání a pružným pracovním trhem.

Soukromé firmy a podnikatelé, kteří vytvářejí pracovní místa, jsou pro nás zásadním partnerem pro řešení problémů s nezaměstnaností. Jsou motorem ekonomiky, nesou kůži na trh doma a mnozí i v zahraničí. To platí nejenom pro velké firmy, ale i pro malé podniky a živnostníky. Nechci na rozdíl socialistů utlumit rozvoj firem, vysokými daněmi je vyhánět do daňových rájů a živnostníky zvyšováním odvodů na pracovní úřady. Podnikatelé pro mě nejsou parazity, ale páteří ekonomiky.


Přestože Česká republika patří mezi státy s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii, považujeme ji za palčivý problém, který je zapotřebí brát velmi vážně. Vývoj ukazuje, že evropská ekonomická krize se odráží ve zvyšování nezaměstnanosti, která v některých, především jihoevropských zemích dosahuje kritických hodnot. Mnoho pracovních míst zaniklo i u nás a dnes jsou zaměstnavatelé k jejich vytváření opatrní.

Nemůžeme si ovšem myslet, že tvorbu pracovních pozic zajistí státní správa. Necitlivé zásahy státu naopak mohou situaci na trhu práce ještě zhoršit. Pokud chtějí socialisté výrazně zvyšovat minimální mzdu a firemní daně, přispějí tím pouze ke zvýšení nezaměstnanosti. Každý krok, který zvýší, nikoli sníží byrokratickou zátěž firmám a podnikatelům, zvyšuje riziko zániku dalších pracovních míst. Proto musíme výrazně pokročit ve snižování administrativy a rušení nejrůznějších regulací, které ztrpčují podnikatelům a firmám život. Tím stát nejlépe přispěje k uchování stávajících a vytváření nových pracovních příležitostí.

Klíčem ke zvýšení zaměstnanosti v České republice je tvorba pracovních míst v soukromém sektoru, růst ekonomiky, vládní zásahy tam, kde pracovní trh selhává (zdravotně postižení, sociálně vyloučení), a trvalé dílčí úpravy pracovní, sociální a obchodní legislativy tak, aby byl pracovní trh pružný.