Aktuality » Rodina je pro mě na prvním místě!
29 září

Rodina je pro mě na prvním místě!

Chci zajistit lepší sladění práce a pracovního života. Proto podporuji alternativní formy péče o děti, které budou vhodné především tam, kde je nedostatek klasických mateřských školek. Podpořím vznik dětských skupin, které jsou jednodušší formou firemních školek. Na rozdíl od tradičních předškolních zařízení budou zřizovány za jednodušších provozních i finančních podmínek. Jejich vznik může být financován z evropských fondů. Náklady na zřízení a provoz si budou moci firmy odepsat z daní. Budou je moci zřizovat i obce či neziskový sektor.


Budu také prosazovat zavedení systému dlouhodobé péče. Chci jednoznačné rozšíření možností, jak zajistit péči o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny v jeho přirozeném domácím prostředí. Podpořím jakoukoliv širší nabídku odlehčovací a ambulantní péče, která klientům i členům jejich rodiny pomůže zvládnout situace, kdy se neobejdou bez asistence odborníků. Vidím smysl ve zvýhodnění členů rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči.

Stát musí zajišťovat kvalitní ústavní péči, která člověku umožní důstojný život v malé komunitě. Doposud převládající ústavní péče se však musí stát vrcholem pyramidy dlouhodobé sociální péče, nikoli zůstat její základnou. Základem je péče rodiny a odborná péče v domácím prostředí. V tomto ohledu budu podporovat i hospicovou péči v domácím prostředí.

Za dobu působení ODS ve vládě jsme nastavili systém sociálně právní ochrany dětí, který považujeme v této oblasti za přelomový. Nastavili jsme standardy sociálním pracovníkům v oblasti péče o děti. Ochrana ohrožených dětí u nás nedosahuje úrovně odpovídající vyspělým evropským státům. Podporuji proto snížení počtu dětí v ústavech, který je u nás trvale příliš vysoký. Aktivně podpořím zvýšení počtu pěstounských rodin a budu se zasazovat o zvýšení jejich motivace vložením finančních prostředků z Evropské unie ve spolupráci s neziskovým sektorem. Věnovat se chci profesionalizaci sociálních pracovníků, kteří pracují s dětmi v terénu, a to ze stejných zdrojů jako u pěstounských rodin. Děti z ústavní péče musejí být podporovány i při dovršení dospělosti. Nelze dítě vypustit do světa bez zpětné vazby a bez pomoci se získáním pracovního uplatnění.