Aktuality » Sociální systém jen pro potřebné
15 září

Sociální systém jen pro potřebné

Naprosto chápu, že každý člověk se může dostat do obtížné situace. Každý má v takovém případě nárok na určitou sociální pomoc formou sociálních dávek. Ta však není na věky, jen na určitý časový úsek. Ochrana patří především lidem se zdravotním postižením, skutečně opuštěným jedincům a seniorům. Každý, kdo má zdravé ruce, musí za pobírání sociálních dávek, pokud se nevzdělává, odvádět práci. Kdo odmítá pracovat, dostane pouze existenční minimum!

 


Budu prosazovat další prohlubování adresného vyplácení sociálních dávek a přenášení podpory rodin s dětmi do daňové oblasti. Je lepší snižovat míru přerozdělování, tedy nechat rodinám nízké daně a tím i více peněz, než jim je vzít a následně vyplácet v dávkách. Jsou tak zvýhodněny ty rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. Budu navrhovat omezení okruhu osob, které mají nárok na přídavky na děti snížením dosavadního limitu příjmu rodiny podle životního minima. Toto opatření by bylo kompenzováno vyšší daňovou slevou na vyživované dítě. Nebráním se však diskusi o úplném zrušení přídavků na děti a jejich nahrazení adekvátní daňovou slevou a bonusem.

Veškeré mé kroky povedou k vyloučení vysokých státních podpor za ubytování v ubytovnách. V tomto druhu bydlení bude stanovena cena jednotkově za lůžko, jasným vymezením sociálního bydlení bude zamezeno spekulantům v ubytovnách plýtvat veřejnými financemi.

Za účinnou podporu sociálního bydlení nepovažuji pouze nekoordinovanou obecní výstavbu sociálních nájemních bytů. Naopak budu prosazovat, aby se do nabídky sociálního bydlení mohli ve větší míře zapojit i soukromí vlastníci, kteří získají potřebné garance ve formě komerčního pojištění.

Budu prosazovat důsledné dodržování sociálního šetření, které jsme již jako ODS pomohli uzákonit. Především důslednou vazbu výplaty sociálních dávek na řádnou školní docházku dětí, výplatu všech účelově vázaných sociálních dávek přímo za službou – majiteli bytu na nájem a služby, zálohy na plyn do plynárny, apod. Nemělo by tak docházet k tomu, že by například dávka na bydlení byla utracena pro jiné účely. 

Prosadím, aby nadále nebylo možné přihlašovat se k trvalému bydlišti na radnici v libovolně zvolené obci. Na radnici nikdo nebydlí, radnice ubytování nezajišťuje. Není tedy nadále možné, aby lidé hlášeni na radnici byli evidováni v systému hmotné nouze. Zároveň tak bude zamezeno účelovému přihlašování na radnici pro účely ovlivnění výsledku komunálních voleb.