FAQ

FAQs aneb zajímá vás...

FAQs

Jak požádat o záštitu nebo podporu?

Žádost o záštitu či podporu stačí zaslat emailem na kontakt katerina @ lenkakohoutova . cz

Do textu emailu uveďte následující údaje:

  • název akce
  • její podrobný popis
  • místo a datum konání
  • další požadavky

Pokud paní Kohoutová svoji záštitu udělí, prosíme o následující:

  • uvedení záštity na pozvánce
  • zaslání pozvánky v elektronické podobě

Jaké podmínky musí splnit firma ucházející se o značku Práce postižených? Prochází nějakým auditem? A jaké společnosti už ji mají?

Firma, která se uchází o získání licence k užívání ochranné známky Práce postižených, musí projít náročným auditem, který prověří, zda společnost pracuje podle platné legislativy, nediskriminuje a skutečně výrobky nebo práce je minimálně ze 75 % produktem osob se zdravotním postižením.
Dále je zapotřebí nastavené standardy udržet minimálně po dobu trvání licenční smlouvy. Jasná kritéria jsou dána Statutem a prováděcí směrnicí. O auditování se stará jako jediný partner ochranné známky Sdružení pro oceňování kvality.

Nemáte třeba nějaké desatero pro zaměstnavatele, co udělat, když chtějí vytvořit místo (nebo víc) pro hendikepované? A také desatero pro uchazeče o práci, kteří mají nějaký zdravotní hendikep?

Není to přesně desatero, ale určitý návod jak na to, jsme vytvořili v projektu „Neseď a jdi si hledat práci". Můžete jej najít na www.prace.cz, v záložce práce pro OZP.

Neuvažovali jste v nadačním fondu o změně přístupu k povinnosti větších zaměstnavatelů zaměstnávat OZP nebo volit náhradní plnění? Nejsem si jistá, zda právě tato povinnost nedemotivuje zaměstnavatele, kteří pak místo toho, aby dali šanci hendikepovaným na jakoukoli pozici, je zaměstnávají, až když "musí".

Myslím, že nedemotivuje. Náhradní plnění, myslím skutečné náhradní plnění, opravdu pomáhá firmám s odbytem, problém však je, že vždy umíme dokonale vymyslet, jak zákon obejít a stát připravit o daně nebo peníze. Myšlenka náhradního plnění v počátku myslím nebyla špatná.
Nejsem však přesvědčená o tom, že na každém pracovišti mohou skutečně přizpůsobit pracovní místo osobě s handicapem, náhradní plnění je řešením, ale mělo by být pouze doplňkem.

Jsem plně invalidní vozíčkářka z Ostravy a hledám uplatnění v oborech sociální služby, vzdělávání, žurnalistika. Mám dokončené střední vzdělání s maturitou, mluvím německy na komunikativní úrovni a učím se anglicky. Umím na uživatelské úrovni pracovat s PC. Potřebuji práci doma nebo ve firmě s bezbariérovým přístupem. Pouze v Ostravě. Nechci zbohatnout, jen uplatnit své znalosti a dovednosti a být užitečná. Poraďte mi prosím, kde práci najít případně jak se vyrovnat s vlastní nepotřebností.

Přesně pro vás je projekt „Neseď a jdi si hledat práci", inzerci můžete se svým životopisem zcela zdarma vložit na www.prace.cz.

Nejen vy, i další odborníci říkají, že posudkoví lékaři straší lidi s postižením, že když si najdou práci, přijdou o důchody. Co se s tím dá dělat? Probíhá nějaké vzdělávání těchto lékařů?

Tento problém potřebuje velmi razantní změnu na MPSV. Podle mne je zapotřebí vyměnit celé řízení posudkových lékařů. Dále je také zapotřebí uznat, že na tuto profesi se lékaři zrovna moc nehrnou a věkový průměr posudkáře je velmi vysoký, ale jsem přesvědčena, že nové vedení, které by samo začalo organizovat odborná školení pro lékaře by bylo sice ne zcela definitivním, ale alespoň nějakým řešením.
Odvolání proti rozhodnutí posudkového lékaře je samozřejmě možné u soudu a všem ho velmi doporučuji: žijeme v právním státě, nemáme se čeho bát, posudkový lékař není bohem.

Existuje nějaký portál, který by přehledně informoval lidi se zdravotním postižením o možnostech zaměstnání, jejich zkušenostech (kladných i záporných) s různými zaměstnavateli (ale např. i posudkovými lékaři)?

Portálů existuje velmi mnoho a každý informuje o určitém směru témat, na které se ptáte. Neznám takový, který "pobere" veškerá vámi zmiňovaná témata.
Na zaměstnání doporučuji www.prace.cz, zkušenosti však musíte hledat na dalších jiných diskuzních portálech, stejně tak problematiku posudkových lékařů

Máte hodně velký přehled o tom, co se na "poli" zaměstnávání osob s postižením děje. Kde vidíte největší překážky, aby skutečně zaměstnání našly? Čeho se "bojí" zaměstnavatelé?

Osobně se domnívám, že ani jednu stranu dostatečně nemotivujeme. Osoby s handicapem vesměs alespoň na zkrácený pracovní úvazek pracovat mohou, ale často někteří nechtějí. Musím říci, že dělám hodně práce pro ty, kteří pracovat chtějí, a je pro mne velkou radostí, když vidím, že se jim daří.

Co se týká zaměstnavatelů, je to podobné, existují sice různé příspěvky na zaměstnávání a různé podpory chráněného pracovního trhu, ale velká odměna běžného zaměstnavatele nečeká. Chráněný pracovní trh se zase k financím dostává velmi těžce kvůli byrokratickým a lidským překážkám.

Ptáte-li se co by pomohlo, pak se domnívám, že nejrůznější sociální výhody by měly dostat lidé, kteří skutečně pracovat nemohou, pro ty ostatní bychom měli zajistit systém, který by je zvýhodnil za to, že pracují. Dovedu si představit nejrůznější výhody v podobě daňových úlev pro obě strany. Pro osoby se zdravotním postižením je nutné provázat vzdělávání a budoucí zaměstnání.

Jaké jiné iniciativy neziskového sektoru (nebo i státu?) ve prospěch toho, aby se "potkala" nabídka zaměstnavatelů a poptávka možných uchazečů o práci, existují? Mohla byste uvést příklady některých? A ještě do třetice: víte o firmách/ společnostech, kde zaměstnávání OZP funguje dobře?

Před pár lety jsem spoluzaložila Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, právě proto, abych mohla v této problematice více a lépe pomáhat k tomu, aby osoby se zdravotním postižením mohly pracovat.
Existuje mnoho nabídek k práci na nejrůznějších webových stránkách, ale nikdo toto doposud nesloučil, nikde se nezbíhaly inzeráty z celé ČR právě z těchto jednotlivých stránek. Založili jsme proto projekt Neseď a jdi si hledat práci, kde se na www.prace.cz sbíhá z mnoha webů mnoho inzerátů, které nabízejí práci pro OZP, nebo kde si samy OZP mohou zadat poptávku po práci. Pokud se jedná o nabídku a poptávku práce pro OZP, pak jde o bezplatnou inzerci pro všechny aktéry, což považujeme za výhodu. Dále jsou zde informace pro jednu i druhou stranu o tom, jak na to.

Další naší aktivitou je ochranná známka Práce postižených, jde o jediný projekt svého druhu nejenom u nás, ale i v EU, kdy jsou označovány výrobky a práce ochrannou známkou. Firma, která se specializuje na zaměstnávání OZP, musí projít náročným auditem a prokázat, že zaměstnanci z řad lidí s handicapem jsou skutečně zaměstnáni, skutečně pobírají mzdu, své výrobky vyrábí bez závad a funguje výstupní kontrola, zkrátka, že jde o konkurenceschopnou práci. Projekt ochranné známky se vymezuje proti podvodům a přefakturacím.

Pokud bych měla jmenovat firmy, kde to funguje a dobře, pak určitě Ergotep, výrobní družstvo, Dřevovýroba Otradov, Joker z Chebu, znám i OSVČ, kteří jsou z řad lidí s handicapem a šli i přes své zdravotní potíže do podnikání, například firma KARKO-Jiří Karkoš nebo p.Pavlata - Nevidomé maséři. Mohla bych jmenovat mnoho dalších, napadá mne ještě Šicí dílna pana Ansorgeho v Podkrkonoší.

S jakými porušeními zákona jste se vy nebo lidé s handicapem, s nimiž spolupracujete, setkala nejčastěji? Máte dojem, že právní povědomí zaměstnanců nebo uchažečů o práci z řad postižených se zvyšuje? Je pro ně v tomto ohledu dostupné nějaké vzdělávání?

Obecné právní povědomí a určitý přehled lidí se zdravotním postižením rok od roku roste. Jenom ne stále dost. Nejčastěji se setkávám s tím, že mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem není uzavřena řádná pracovní smlouva. Lidé se smluvně zavazují k tomu, že se budou v rámci e-learningu vzdělávat a hradit si ho ze svého, platí nejrůznější členské příspěvky. K tomu všemu je zavazuje zaměstnavatel a tyto finance pak přes další firmy dostává zpět. Samozřejmě, že e-learning ve skutečnosti nefunguje. Dále se potkávám s tím, že firma místo dvou mezd vyplatí pouze jednu a zaměstnanec OZP podepíše, že skutečně mzdu převzal, i když tomu tak není.
Funguje také „přefakturace“.
Dokud se nenajde jedna osoba se zdravotním postižením, která tento problém nahlásí orgánům činným v trestním řízení, nic se nestane. Pokud je zaměstnavatel dobrým úředníkem a má v pořádku veškerou dokumentaci, pak ho nikdo neumí zkontrolovat, pak nejsou nástroje jak tomu zamezit, bohužel.
Jinak co se týká vzdělávání, angažuje se v tomto ohledu mnoho pacientských organizací, i náš Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Já sama často přednáším o zaměstnávání OZP. Máme však všichni v tomto ohledu ještě hodně práce.

Podle informací v médiích se v souvislosti s úspornými opatřeními chystají změny v legislativě, zejm. co se týká zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v I. stupni z 2000,- na 800,- korun. Mohu vás poprosit o váš pohled?

Sociální systém jako celek je v naší zemi nekoncepční a velmi štědrý. Nechce-li kdokoliv pracovat, prostě se postaví do řady u státního úřadu a ten mu vyplatí bez ohledu na jeho majetek, bez ohledu na jeho rodinné poměru, bez ohledu na to, jak si hledá zaměstnání, sociální příspěvky nejrůznějšího typu.

Nemysleme si, že v této oblasti pomáháme pouze osobám se zdravotním postižením nebo seniorům. V rámci sociálního systému vezeme na velkém voze ještě mnoho lidí, kterým se prostě nechce pracovat, lidem, kterým se vyplatí nepřiznat, že například žijí ve společné domácnosti s partnerem a společně vychovávají děti, pouze nejsou sezdání, protože se prostě vyplatí žít ze sociálního systému.
Nelze vychovávat lidi v tom, že není potřeba si na své potřeby vydělávat prací, nelze stále rozdávat. I státní pokladna má své dno a myslím, že my všichni bychom měli chtít zavést adresný systém, který zajistí, že v rámci sociální odpovědnosti pomůžeme těm, kteří skutečně pomoc potřebují. Změna systému není proti těm, kteří skutečně pomoc potřebují, změna je proti těm, kteří se vezou jako černí pasažéři štědrého sociálního systému.

Změny, na které se ptáte, jsou pouhým začátkem v nastavení adresného systému, ve kterém by se nemělo dát podvádět a který by adresně zajistil potřeby skutečně potřebných. Velmi diskutovaný sociální příplatek bude skutečně zrušen a já to považuji za velmi dobré. Je zde trochu nafouknutá bublina v diskuzi o této změně, kdy někteří politici využili tuto změnu při své předvolební kampani. Sociální příplatek, který pobírají rodiny s dětmi, bude vyplácen ve stejné výši, ale v jiném režimu. Nutno podotknout, že v celkovém objemu se sociální příplatek týká pouze 10,5 % rodin s dětmi. Od nového roku tyto rodiny stát nenechá na holičkách, ani nikdy nechat nechtěl.
Co se týká příspěvku na péči, kdysi tento byl 500 Kč, pak někoho bez jakéhokoliv důvodu napadlo příspěvek zvýšit, a to trojnásobně, nyní se snažíme opět vrátit příspěvek zpět, nevracíme se však na původní částku 500 Kč, ale na 800 Kč, což beru jako kompromis. Ve větší míře tento příspěvek užívají senioři na dovoz obědů, pomoc s nákupy, tyto služby nestojí rozhodně 2000 Kč. Opět však musím zmínit, že toto považuji za start systémových změn, které pomohou skutečně potřebným.

Zajímala by mě více činnost nadačního fondu, u jehož vzniku jste stála - jaká je jeho hlavní myšlenka a jak se jí daří naplňovat? Jak v této souvislosti hodnotíte roli krize?

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jak sám název říká je o pomoci osobám s handicapem k tomu, aby našli vhodné uplatnění na trhu práce.

Nehledejte za tím nic jiného, prostě pomoci lidem, aby si na svůj život uměli jednoduše vydělat peníze vlastní prací, nikoliv čekat na to, co mi dá stát za příspěvky.
Nesoudila bych vývoj naší práce podle ekonomické krize. Situace prostě není dlouhodobě dobrá, ale pořád se zlepšuje a tak je to mnoho let, bez ohledu na jakoukoliv krizi.

Dlouho jsme hledali systém jak pomoci plošně. Vznikl projekt ochranné známky Práce postižených, který audituje firmy, jenž na chráněném pracovním trhu pracují s lidmi s handicapem a říká toto jsou výrobky a práce, kterou skutečně udělaly osoby se zdravotním postižením. Známka je o přímé podpoře firmám, které pracují s postiženými lidmi. Pro nás je důležité zajistit povědomost o značce, která je dnes součástí Národní politiky kvality zařazena do projektu Česká kvalita, tak, abychom zajistili samozřejmý odbyt výrobků se známkou Práce postižených. Jenom dobrý odbyt zajistí, že lidi s handicapem budou mít práci. To nezajistí žádná státní finanční podpora.

Dále pracujeme na projektu Neseď a jdi si hledat práci, který realizujeme s LMC, s.r.o. na portálu prace.cz. Jde o virtuální svět, kde si najdete informace o tom, jak zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a dále si zde najdete i jako osoba se zdravotním postižením jak na to. Z virtuálního světa lze vystoupit, což často děláme a organizujeme nejrůznější vzdělávací aktivity o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Prezentací práce a života lidí s handicapem je pro nás každoroční akce Žiju stejně jako TY!