Kdo jsem » Mé cíle

Mé cíle

Mým hlavním cílem je pracovat aktivně v politice pro občany této země, a to v barvách ODS.

Jsou mi blízké ideály a program Občanské demokratické strany, jsem přesvědčená, že jenom pravicový politický směr založený na jasných a přehledných tržních mechanismech je tou správnou cestou pro Českou republiku. Politika má však být vedena slušnou, srozumitelnou a široce komunikovatelnou formou.

Politik musí denně pracovat s lidmi. Sebelepší záměr, který je nedostatečně komunikován, je odsouzen k zániku nebo k manipulacím a zneužití opozicí. Díky nedostatečné komunikaci jsme prohráli v roce 2008 krajské volby, protože někdo jiný lépe komunikoval, i když vlastně neměl pravdu.

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Dlouhodobě pracuji se zdravotně postiženými lidmi, proto i nadále bude moje práce směřovat k těmto lidem. Neskromně si troufnu říci, že zaměstnávání postižených je téma, ve kterém se orientuji a kterému vím, že mohu dlouhodobě pomáhat.

Nesmíme dopustit, aby osobám se zdravotním postižením kdokoliv zakazoval pracovat a nikdo je nesmí strašit odebíráním invalidních důchodů jako trest za to, že pracují.

Postižení lidé nepatří nikam za zdi ústavů, patří mezi bežnou společnost a pokud jim v počátku budeme umět pomoci, budou řádnými plátci daní a platnými členy naší společnosti.

V této oblasti se mi s mými kolegy podařilo prosadit, aby nebylo rozdílu mezi jednotlivými postiženími a zaměstnavatelé dostali stejný příspěvek u plně i částečně invalidních osob, podařilo se nám zrušit duplicitní výplaty příspěvků na zaměstnávání.

Systém zaměstnávání postižených lidí je třeba zjednodušit, zpřesnit a stabilizovat. Jsem jedním z těch, kteří pracují na projektu ochranná známka Práce postižených.

Zaměstnanost

V době ekonomické krize je zapotřebí nejen mluvit o udržení pracovních míst a o podpoře projektů, které umožní stabilizovat zaměstnanost, ale skutečně konat. Je nutné motivovat zaměstnavatele i zaměstnance, je zapotřebí vzdělávat nezaměstnané lidi, umožnit rekvalifikace a aktivně pomáhat hledat pracovní uplatnění, a to třeba i za hranicemi naší republiky.

Je zapotřebí zjednodušit zákoník práce a motivovat tak zaměstnavatele k zaměstnávání.

Zneužívání sociálních příspěvků

Zneužití sociálních příspěvků a příspěvků na aktivní politiku zaměstnanosti se musí zastavit.

Výchova k odpovědnosti každého občana

 Každý stát potřebuje aktivní odpovědné občany, kteří dokáží přijmout odpovědnost sami za sebe. Stát však má pracovat na výchově a motivaci takových občanů a aktivně s nimi pracovat. Přebujelý sociální systém nemá být východiskem pro pasivní, neodpovědné.

Přebujelá administrativa

Nesmíme být obětmi zdlouhavé, nesrozumitelné byrokracie. Občané často nerozumí novým nařízením a formulářům, někteří nestačili pochopit nařízení stará. Stát nemá pouze vytvářet nejrůznější normy, ale musí je také umět dobře vysvětlit, aby je pochopili Ti, kterých se daná problematika týká.

Nejhorší ze všeho je srážka s neochotným a naštvaným úředníkem, který je vlastně nerad, že má svojí práci, která je o lidech a pro lidi.

Nesmíme dopustit plíživý návrat komunistů na politickou scénu

Propásli jsme dobu, kdy jsme se mohli pokusit o zrušení komunistické strany a postavit jí na stejnou úroveň k fašistickým stranám. Nesmíme v žádném případě dopustit jakéhokoliv plíživého posilování akceschopnosti komunistů.

Nelze zapomínat na to, že za své názory někteří byli ve vězení, nelze zapomínat na to, že pro své ideály a přesvědčení byli lidé za vlády komunistů mučeni, vězněni a umírali.

Nemůžeme připustit jakoukoliv spolupráci s komunisty ani podobnou spolupráci mlčky přehlížet.

Sliby chyby

Měli bychom lidem vysvětlovat škodlivost některých výroků opozičních levicově zaměřených stran. Měli bychom argumentovat. Třináctý důchod je sice hezká věc, určitě bychom ji všichni důchodcům přáli, ale je pro náš stát v současné době ekonomické krize holým nesmyslem.

Stejné je to s velkými sociálními jistotami pro každého. Sociální příspěvky mají být zcela adresné a motivační.

Strašit lidi nezaměstnaností v průběhu ekonomické krize je rána pod pás právě občanovi. Namísto spolupráce a semknutí se v dobách zlých ukazuje právě opozice jak dokáže jednat nekonstruktivně, pouze pro posílení vlastních zájmů.