Kdo jsem » Životopis

Lenka KOHOUTOVÁ, Bc.

Narozena: 7. 12. 1967 v Praze

2010 – 2013    Poslankyně PSP České republiky    

2010 – 2013      Poslanecký klub ODS

2011 – 2013      členka vedení Klubu ODS

2010 – 2013      členka Výboru pro sociální politiku

2010 – 2013      členka Petičního výboru

2010 – 2012      členka Kontrolního výboru

2012 – 2013      členka Volebního výboru

2010 – 2013      členka Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti

2010 – 2013      předsedkyně Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné

2010 – 2013      členka Výboru pro lidská práva

 

Profesionální zkušenosti

2010 – 2013      PSP ČR - poslankyně za ODS

2007                  Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zakladatelka

                          předsedkyně správní rady

2005 – 2010      BPT Bezbariérové pracoviště tolerance - ředitelka společnosti

2000 - 2005      AMONT - personální ředitelka

Vzdělání

2008 - 2013      CEVRO Institut – obor veřejné právo a veřejná správa, titul bakalář

1982 - 1986      Střední zdravotnická škola – obor dětská sestra – maturitní zkouška

 

Členství v pracovních týmech

2012 - 2013      Centrum sociálně-zdravotních studií, při vysoké škole CEVRO Institut

2012 - 2013      Odborná komise hlavního města Prahy pro plánování sociálních služeb

2012 - 2013      Expertní skupina pro řešení problematiky bezdomovectví, při MPSV

2012                  Pracovní skupina pro rovné zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, při MPSV

2012 - 2013      Grantová komise magistrátu hl. města Prahy

2009                  Expertní panel při MPSV - problematika změny systému v zaměstnávání zdravotně postižených osob

2006 - 2010     poradce MUDr. Milana Cabrnocha, poslance Evropského parlamentu v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob

2006                člen EASPD (European Assotiation of Service providers of People with Disabilities) - propojování aktivit mezi státy EU

2005                 člen Unie Roska

 

Realizované projekty

2006 – 2008      Podaná ruka - projekt ESF, autorka a manažerka projektu

od 2008            platforma „Důstojná práce zdravotně postiženým lidem“, spoluzakladatelka

od 2007            ochranná známka „Práce postižených“, autorka projektu

od 2007            realizace aktivity Žiju stejně jako TY!, autorka projektu

 

Ostatní

2008                 vítězka soutěže Velké srdce časopisu Cosmopolitan za charitativní aktivity

2010                 Profesionální Roska - spoluautorka projektu pro Roska Praha

 

Další informace:

 


 

 Stáhnout v PDF
Stáhnout životopis v PDF